Politică de confidențialitate – Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului vezi-online.eu

Politică de confidențialitate – Termeni şi condiţii

Acceptul dumneavoastră
Accesând sau utilizând acest website (implicit conţinutul disponibil prin intermediul acestui site) acceptaţi automat termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului.Website-ul vezi-online.eu
Termenii şi condiţiile sunt aplicabile în cazul tuturor utilizatorilor site-ului. Acest site poate conţine link-uri spre alte  site-uri, care nu se află îm proprietatea sau sub controlul vezi-online.eu. vezi-online.eu nu are control şi nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul, politica sau practicile oricărui alt site. Prin utilizarea acestui site dumneavoastră  absolviţi în mod implicit vezi-online.eu de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dvs a unui alt site.

Accesul pe website
A. vezi-online.eu vă garantează permisiunea de a utiliza acest site prin respectarea următorilor Termeni de utilizare:
(I) site-ul se va utiliza doar în interes personal şi non-comercial;
(II) nu veţi copia sau distribui nicio parte din acest site în nici un fel de mediu, fără a obţine în prealabil o autorizaţie scrisă de la administratorilor site-ului (exceptând funcţia embedding);
(III) nu veţi altera sau modifica nicio parte din acest site în afară de ceea ce este necesar, la modul rezonabil, pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat;
(IV) veţi respecta termenii şi condiţiile acestui site.
B. Pentru a accesa anumite elemente ale acestui site, va trebui să vă creaţi un cont. Nu veţi putea utiliza contul altei persoane, fără permisiune. Pentru crearea contului va trebui să oferiţi informaţiile solicitate. Dumneavoastră sunteţi singurul răspunzător de activitatea ce are loc în cadrul contului dvs şi trebuie să păstraţi securitatea parolei contului dvs. Trebuie să anunţaţi imediat administratorul site-ului în cazul în care securitatea contului dvs este compromisă sau contul este utilizat neautorizat de către altcineva. Chiar dacă site-ul vezi-online.eu nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea neautorizată a contului, dvs ati putea fi răspunzător de daunele cauzate site-ului sau altora prin utilizarea neautorizată.
C. Sunteţi de acord să nu folosiţi niciun sistem automat care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri site-ului vezi-online.eu într-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca o persoană să poată să utilizeze această convenţie.

Conduita şi obligaţiile utilizatorului
Utilizatorii acceptă respectarea următoarelor reguli de folosire a site-ului vezi-online.eu:
Nu vor încărca, posta sau transmite pe acest site sau prin intermediul său informaţii ce contravin legilor, au un conţinut discriminatoriu, rasist, ameninţător, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau sunt contestabile.
– Nu vor încălca drepturile de proprietate individuală, drepturile de confidenţialitate, drepturile de publicitate sau oricare alte drepturi de proprietate ale celorlalţi.
– Nu vor încărca viruşi, troieni, scripturi sau alte programe de acest gen.
– Nu vor întrerupe, încărca excesiv, interfera sau încerca să obţină acces neautorizat la orice porţiune a acestui site, a sistemelor sale de computere, servere sau reţele.
– Nu vor oferi informaţii false despre ei, nu se vor da drept alte persoane şi nu vor încerca sa ne înşele asupra identităţii lor sau asupra originii conţinutului oferit, a mesajelor sau a altor informaţii.
– Nu vor transmite mesaje junk, scrisori în lanţ sau alte forme nesolicitate de poştă electronică bulk sau mesaje în duplicat.
– Nu vor vinde accesul către vezi-online.eu sau către utilizarea acestuia şi a niciunui fragment accesat direct de pe el.
– Nu vor redistribui conţinutul oferit de noi sub nicio formă, inclusiv în publicaţii tipărite, transmisiuni prin fax, pagini de internet, e-mail, grupuri sau forumuri de discuţii sau orice alt serviciu ori metodă electronică sau tiparită fără consimţământul nostru scris.
Prin încărcarea, postarea sau transmiterea de informaţii prin sau către site-ul nostru, utilizatorii ne acordă nouă sau celor cu drept de succesiune şi cesionare licentă non-exclusivă, internaţională, fără drepturi de autori, perpetuă şi irevocabilă de a folosi sau distribui aceste informaţii potrivit politicii noastre de confidenţialitate.

Limitarea răspunderii
Site-ul vezi-online.eu nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres pentru conţinutul de pe site, pentru conţinutul oferit de partenerii săi sau de către utilizatorii site-ului. vezi-online.eu va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în conţinutul oferit prin intermediul site-ului şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai curând posibil.
Cu toate acestea, site-ul vezi-online.eu nu poate fi considerat responsabil pentru inadvertenţe, erori sau omisiuni din cadrul informaţiilor furnizate de utilizatori. În mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere vezi-online.eu pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, rezultată din utilizarea incorectă sau frauduloasă a site-ului vezi-online.eu.
În caz de forţă majoră, vezi-online.eu, proprietarul, reprezentanţii şi administratorii site-ului sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la,  erori de funcţionare a echipamentului tehnic al vezi-online.eu, lipsa funcţionării conexiunii la internet, viruşi informatici, accesul neautorizat în sistemul site-ului, erorile de operare etc.

Modificarea Termenilor şi Condiţiilor
Site-ul vezi-online.eu are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către utilizatorii site-ului vezi-online.eu prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite prin intermediul site-ului, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului vezi-online.eu.

Generalităţi
Dacă vreuna din prevederile cuprinse în aceste Condiţii de utilizare va fi considerată invalidabilă sau inaplicabilă de către un tribunal cu jurisdicţie competentă, atunci ea va fi reformulată în aşa fel încât să corespundă legilor în vigoare, în timp ce toate celelalte prevederi din Condiţiile de utilizare vor rămâne în vigoare.
Aceste condiţii de utilizare vor fi respectate şi aplicate conform legilor în vigoare din Romania.

 CONTACTEAZA-NE 

Pentru orice întrebări legate de această Politică de confidențialitate, te rugăm să ne contactezi prin formularul de contact.